ประเทศ : กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งในยี่สิบเมืองที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก News

ประเทศ : กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งในยี่สิบเมืองที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก

กรุงเทพฯ ติดอันดับหนึ่งในยี่สิบเมืองที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก

            บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่จัดตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีพลวัตสูงสุดที่สุดในโลก ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๒ ปรากฎว่า กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ ๑๘ ของเมืองที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก โดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ ๒๘ ในปี ๒๕๖๑

            การจัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน ๒๐ เมืองที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลก เนื่องจาก ๒ ปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ได้มีแรงขับเคลื่อนในปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การเติบโตของภาคการท่องเที่ยว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา การริเริ่มนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ จากต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก จากปี ๒๕๖๐

 

แสดงความคิดเห็น