ประเทศ : กรุงเทพมหานครและภูเก็ตติดอันดับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ปี ๒๕๖๑ News

ประเทศ : กรุงเทพมหานครและภูเก็ตติดอันดับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ปี ๒๕๖๑

กรุงเทพมหานครและภูเก็ตติดอันดับเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก ปี ๒๕๖๑

บริษัท ยูโร มอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดและเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษ

เปิดเผยรายงานการจัดอันดับ ๑๐๐ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกจากสถิติการเดินทางเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวนานาชาติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ปรากฏว่า กรุงเทพมหานครติดอันดับที่ ๒  โดยมีสถิติผู้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓,๖๘๘,๘๐๐ คน เพิ่มจากจำนวน ๒๒,๔๕๓,๙๐๐ คน ใน ปี ๒๕๖๐ และภูเก็ตติดอันดับที่ ๑๑ โดยมีสถิติผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑,๙๔๕,๕๐๐ คน เพิ่มจากจำนวน ๑๑,๖๑๓,๑๐๐ คนในปี ๒๕๖๐

แสดงความคิดเห็น