ประเทศ : ช็อกโกแลตไทยคว้า ๒ รางวัลระดับโลก News

ประเทศ : ช็อกโกแลตไทยคว้า ๒ รางวัลระดับโลก

ช็อกโกแลตไทยคว้า ๒ รางวัลระดับโลก

          หลังจากคว้ารางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดช็อกโกแลตในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี ๒๕๖๑ ที่เมืองเกาสง ไต้หวัน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ภราดัย ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผลิตในประเทศไทยจากโกโก้ที่ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับสิทธิ์เข้าไปร่วมการประกวดช็อกโกแลตในรอบระดับโลก (world final) ที่เมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และผลการตัดสินในรอบระดับโลกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า ภราดัย ช็อกโกแลต คว้ารางวัลเหรียญเงินในประเภทดาร์ก ช็อกโกแลตนมแท่งที่ผลิตด้วยโกโก้แหล่งเดียว ร้อยละ ๕๐ และมากกว่า (Plain/Origin Dark Milk Chocolate Bars (50% and Over)  และรางวัลพิเศษ เหรียญทองในการผลิตช็อกโกแลตประเภทดังกล่าวจากโกโก้ที่ปลูกในประเทศเอง (growing country)

 

แสดงความคิดเห็น