ประเทศ : ไทยยังติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค News

ประเทศ : ไทยยังติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค

ไทยยังติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค

            ตามผลการสำรวจข้อคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทใหญ่ต่างๆ ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ปี ๒๕๖๑  (2018 APEC CEO Surveys) ซึ่งจัดทำโดย บริษัท Price Waterhouse and Coopers (PwC) เพื่อเสนอต่อที่ประชุม APEC CEO Summit ที่กรุงปอร์ตมอร์สบีปาปัวนิวกินี ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่า ประเทศไทยยังติดอันดับหนึ่งในห้าประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และไทย เหมือนเช่นในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  โดยผู้นำทางธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเอเปคยังคงมีความเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และ ร้อยละ ๔๔ ของผู้ตอบคำถามมีแผนที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น