ประเทศ : ตลาดหลักทรัพย์ไทยคว้าอันดับความโปร่งใสในข้อมูลความยั่งยืนโดดเด่นที่สุดอันดับ ๗ ของโลก News

ประเทศ : ตลาดหลักทรัพย์ไทยคว้าอันดับความโปร่งใสในข้อมูลความยั่งยืนโดดเด่นที่สุดอันดับ ๗ ของโลก

ที่ประชุม United Nations’ Sustainable Stock Exchanges Initiatives Global Dialogue ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มอบ United Nations’ Sustainable Stock Exchanges Market Transparency Award ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลของการดำเนินงาน ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจัดอันดับให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนโดดเด่นเป็นอันดับ ๗ ของโลก และอันดับ ๑ ในเอเชียในปี ๒๕๖๑

            Sustainable Stock Exchanges Initiatives เป็นโครงการพันธมิตรกับองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นเวทีโลกในการสำรวจว่าการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ จะร่วมมือกับนักลงทุน บริษัท หน่วยงานควบคุม หน่วยงานวางแผน และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานองค์กร และการสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 

 

แสดงความคิดเห็น