ประเทศ : กรุงเทพฯ เมืองอันดับหนึ่งของนักเดินทางคนเดียว ปี ๒๐๑๘ News

ประเทศ : กรุงเทพฯ เมืองอันดับหนึ่งของนักเดินทางคนเดียว ปี ๒๐๑๘

อโกดา (Agoda) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการห้องพักออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก เปิดเผยรายงานผลการสำรวจ “แนวโน้มการท่องเที่ยวคนเดียว ปี ๒๐๑๘” จากข้อมูลการจองห้องพักออนไลน์ของ Agoda ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๑ และการสัมภาษณ์ออนไลน์จากผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน ๑๐,๗๘๔ คน ปรากฎผลว่า กรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางคนเดียวชาวเอเชียในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเดินทางมาเพื่อทำธุรกิจ หรือพักผ่อนหย่อนใจ หรือทั้งธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ (bleisure)  นักเดินทางชาวเอเชียที่นิยมเดินทางคนเดียวส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มคนในวัย ๒๖-๓๘ ปี หรือเรียกกันว่า กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) หรือกลุ่มคนยุคใหม่

แสดงความคิดเห็น