ประเทศ : ไทยได้รับลงคะแนนเสียงประเทศดีที่สุดสำหรับผู้คน News

ประเทศ : ไทยได้รับลงคะแนนเสียงประเทศดีที่สุดสำหรับผู้คน

นิตยสาร Condé Nast Traveller  2018  ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงจากผู้อ่านทั่วโลกว่า ประเทศไทยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นประเทศที่ชนะเลิศในประเภท  “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้คน” ( Best Country for People หรือ “ประชาชนที่ดีที่สุดในโลก” ( The Best People in the World) เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมีความประทับใจในความเป็นไทย ด้วยรอยยิ้ม อัธยาศรัย ความสุภาพอ่อนน้อม รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ของคนไทย        และเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นอันดับ ๓ ในประเภท ประเทศที่ดีที่สุด   (Best Country)   เกาะสมุยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นอันดับ ๙ ของเกาะที่ดีที่สุดในโลก (Best Islands in the World) และโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล และโรงแรม The Six Senses ที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นอันดับ ๔ และ ๕ ในประเภทโรงแรมที่ดีที่สุดในเอเชียและอนุทวีปอินเดีย

 

แสดงความคิดเห็น