ประเทศ : นิตยสาร ไทมส์ ยกย่อง “ช่างชุ่ย : ครีเอทิฟ พาร์ค” เป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลก News

ประเทศ : นิตยสาร ไทมส์ ยกย่อง “ช่างชุ่ย : ครีเอทิฟ พาร์ค” เป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลก

นิตยสาร ไทมส์ ได้รวบรวมสถานที่ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและมีความสวยงามโดดเด่นในการออกแบบ และสถาปัตย์กรรม ๑๐๐ แห่งเป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกประจำปี ๒๕๖๑ และได้เลือกให้ “ช่างชุ่ย : ครีเอทีฟ พาร์ค” ในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในร้อยของสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากความโดดเด่นในการใช้แผ่นสังกะสีเหลือใช้ ประตูเก่า และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาตกแต่งสถานที่ โดยมีเครื่องบินเจ็ทที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเป็นร้านอาหาร

แสดงความคิดเห็น