ประเทศ : กรุงเทพฯ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเมืองสำหรับการพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก News

ประเทศ : กรุงเทพฯ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเมืองสำหรับการพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เว็บไซต์ บิสสิเนส เทรเวลเลอร์ เอเชีย-แปซิฟิก ประกาศให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้อ่านและนักเดินทางกว่า ๓ หมื่นคนทั่วโลก ในช่วงเดือนเมษายน –มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็น “เมืองสำหรับการพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก (The Best Leisure City in Asia-Pacific)  ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่ประเทศไทยได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นอันดับหนึ่งในประเภทเมืองสำหรับการพักผ่อนที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิกตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

แสดงความคิดเห็น