ประเทศ : กรุงเทพมหานครติดอันดับหนึ่งของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก News

ประเทศ : กรุงเทพมหานครติดอันดับหนึ่งของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

บริษัท มาสเตอร์คาร์ด ซึ่งเป็นบริษัทบัตรเครดิตระดับโลก ได้เปิดเผยผลการสำรวจเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุดในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า กรุงเทพมหานครยังคงรักษาความเป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน ๒๒.๗๘ ล้านคน ซึ่งเป็นการครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

แสดงความคิดเห็น