ประเทศ : ประเทศไทยหลุดพ้นการเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย News

ประเทศ : ประเทศไทยหลุดพ้นการเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย

ที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (CITES) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  เห็นพ้องให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย ตามที่คณะผู้ไทนไทยได้เสนอรายงานการดำเนินการต่อต้านปราบปรามและจับกุมการค้างาช้างผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดในประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น