ประเทศ : ประเทศไทยติดอันดับที่ ๓ ของโลก และอันดับที่ ๑ ในเอเชียเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษาต่อ News

ประเทศ : ประเทศไทยติดอันดับที่ ๓ ของโลก และอันดับที่ ๑ ในเอเชียเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษาต่อ

เว็บไซต์ Educations.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการด้านการศึกษาระดับโลก เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศยอดนิยมในการศึกษาต่อในต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๒ จากข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่างชาติ จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ปรากฎว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ ๓ ของโลก และอันดับที่ ๑ ของเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยมีค่าครองชีพไม่สูง อาหารริมทางที่เลิศรส  มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาติดอันดับโลก ภูมิอากาศที่ดี และมีผู้คนที่เป็นมิตร และมีน้ำใจ

แสดงความคิดเห็น