ประเทศ : ประเทศไทยยังคงติดอันดับกลุ่มประเทศที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติมาทำงานและใช้ชีวิต News

ประเทศ : ประเทศไทยยังคงติดอันดับกลุ่มประเทศที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติมาทำงานและใช้ชีวิต

HSBC Holding ซึ่งเป็นเครือข่ายธนาคารและบริษัทการเงินระดับโลกในอังกฤษได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติมาทำงานและใช้ชีวิต ๓๓ ประเทศ จากความเห็นของชาวต่างชาติที่ไปทำงานในประเทศต่างๆ จำนวน ๑๘,๐๕๙ คน ใน ๑๖๓ ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติมาทำงานและใช้ชีวิต โดยอยู่ในอันดับที่ ๒๒ตกมาจากอันดับที่ ๑๙ ในปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น