[1-30 มิถุนายน 2559] ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน News

[1-30 มิถุนายน 2559] ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

 

วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2559

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน การประกวดหน้ากากผีตาโขน การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง การจำหน่ายสินค้า OTOP การแข่งขันจุดบั้งไฟ

แสดงความคิดเห็น