[14-15 พฤษภาคม 2559] งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร News

[14-15 พฤษภาคม 2559] งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

 

วันที่ 14 - 15 พ.ค. 2559

ณ สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 ชมขบวนแห่บั้งไฟสวยงามและขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี ฯลฯ ประกวดกองเชียร์ การแข่งขันเซิ้งบั้งไฟ

แสดงความคิดเห็น