[17 มีนาคม 2559] งานไหว้ครูมวยไทยโลกและมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย News

[17 มีนาคม 2559] งานไหว้ครูมวยไทยโลกและมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย

 

วันที่ 17 - 17 มี.ค. 2559

ณ วัดหลังคาขาว

ชมการสาธิตหัตถศิลป์ไทย การสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การสาธิตอาหารไทย การออกค่ายมวยไทยที่มีมาตรฐานและชมการแข่งขันชกมวยศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก

แสดงความคิดเห็น