งานและกิจกรรมที่จะมีขึ้น : [24 มกราคม 2559] ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 News

งานและกิจกรรมที่จะมีขึ้น : [24 มกราคม 2559] ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13

 

วันที่ 24 ม.ค. 2559

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันวิ่งประเภทมาราธอน

การแข่งขันวิ่งประเภทฮาร์ฟมาราธอน

การแข่งขันวิ่งประเภทมินิมาราธอน

แสดงความคิดเห็น