บุคคล : นักเพาะกายทีมชาติไทยกวาด ๑๖ เหรียญทองในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก News

บุคคล : นักเพาะกายทีมชาติไทยกวาด ๑๖ เหรียญทองในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก

 

นักเพาะกายทีมชาติไทยกวาด ๑๖ เหรียญทองในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก

            นักเพาะกายทีมชาติไทยกวาด ๑๖ เหรียญทอง ๑๐ เหรียญเงิน และ ๑๒ เหรียญทองแดงในการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๐ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยนักเพาะกายที่ได้เหรียญทอง ได้แก่

            ทีมนักเพาะกายหญิง

 • ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์         วูเมน จูเนียร์ ฟิตเนส  อายุ ๒๑ ปีและต่ำกว่า
 • สิริพร ศรชัย                          วูเมน ฟิตเนส ฟิสิค ความสูงไม่เกิน ๑๖๐ ซม.
 • รพีพร อารีย์                          ๒ เหรียญทองในประเภทวูเมน โมเดล ฟิสิค ความสูงไม่เกิน  ๑๕๕ ซม. และประเภทวูเมน เลดีส์ โมเดลฟิสิค อายุระหว่าง๓๐-๔๐ปี 
 • กัญญาภัคร ศิริพรรค             วูเมน โมเดล ฟิสิค ความสูงไม่เกิน ๑๖๐ ซม.
 • ญาณินี ก่อพาราภิรมย์           วูเมน โมเดล ฟิสิค ความสูงเกินกว่า ๑๗๐ ซม.
 • วันวิสาข์ แสงริม                    วูเมน เลดีส์ สปอร์ต ฟิสิค อายุระหว่าง ๓๐ ปี และมากกว่า

ทีมนักเพาะกายชาย

 • จักรวัฒน์ อินทะรังษี              เมน บอดี้บิวดิ้ง น้ำหนัก ๖๐ กก.
 • ขุนตาล พวงเพชร                  เมน บอดี้บิวดิ้ง น้ำหนัก ๗๐ กก.
 • สาคร มาตรวังแสง                เมน มาสเตอร์ บอดี้บิวดิ้ง  น้ำหนัก ๘๐ กก.
 • อภิชัย วันดี                           เมน บอดี้บิวดิ้ง น้ำหนัก ๘๕ กก
 • วันชัย กาญจนพิมาย             เมน ฟิตเนส ฟิสิค ความสูง ๑๗๐ ซม.
 • ดำรงศักดิ์ สร้อยศรี                เมน ฟิตเนส ฟิสิค ความสูงเกิน ๑๗๐ ซม.
 • สหรัฐ เคลือบมาส                 เมน สปอร์ต ฟิสิค ความสูง ๑๗๕ ซม.
 • สิทธินาจ รังสิศิริไพบูลย์         เมน สปอร์ต ฟิสิค ความสูง ๑๘๐ ซม.

ทีมนักเพาะกายผสม

 • สัตตบงกช ซิมเมน และ ณรงค์ศักดิ์ พันธ์ศักดิ์  มิกซ์ แพร์ แชมเปียนชิพ

 

แสดงความคิดเห็น