บุคคล : ทีมสนุ้กเกอร์ไทยสร้างประวัติศาสตร์กวาดสามแชมป์โลกประเภททีมที่อียิปต์ News

บุคคล : ทีมสนุ้กเกอร์ไทยสร้างประวัติศาสตร์กวาดสามแชมป์โลกประเภททีมที่อียิปต์

 

ทีมสนุ้กเกอร์ชาย หญิง และมาสเตอร์ ของไทยคว้าแชมป์โลกการแข่งขันสนุ้กเกอร์ประเภททีมทั้งหมด โดยทีมสนุ้กเกอร์ชายของไทย ประกอบด้วย ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ และภาสกร สุวรรณวัฒน์ คว้าแชมป์โลกสนุ้กเกอร์ประเภททีมชาย  ทีมสนุ้กเกอร์มาสเตอร์ของไทย ประกอบด้วย สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง และพิศิษฐ์ จันทร์ศรี คว้าแชมป์โลกสนุ้กเกอร์ประเภททีมมาสเตอร์ และทีมสนุ้กเกอร์หญิงของไทย ประกอบด้วย ศิริภาพร นวนทะคำจันทร์ และ วรัตน์ฐนัน ศุภกฤศธเนศ คว้าแชมป์สนุ้กเกอร์ประเภททีมหญิงในการแข่งขันสนุ้กเกอร์ชิงแชมป์โลกที่เมืองมาร์ชา อาเล็ม อียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๒- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น