บุคคล : พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ คว้ารองอันดับ ๑ นางงามโลกปี ๒๕๖๑ 	พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นรองอันดับ ๑ ในการประกวด               มิส เวิลด์ ครั้งที่ ๖๘ ที่เมืองซานยา มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกที่ได้เป็นรองอันดับ ๑ และเป็นผู้เข้าประกวดมิส เวิลด์ ๒๐๑๘  ที่ได้รับคะแนนโหวตออนไลน์มากที่สุดในการประกวด ฯ  ครั้งนี้ News

บุคคล : พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ คว้ารองอันดับ ๑ นางงามโลกปี ๒๕๖๑ พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นรองอันดับ ๑ ในการประกวด มิส เวิลด์ ครั้งที่ ๖๘ ที่เมืองซานยา มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกที่ได้เป็นรองอันดับ ๑ และเป็นผู้เข้าประกวดมิส เวิลด์ ๒๐๑๘ ที่ได้รับคะแนนโหวตออนไลน์มากที่สุดในการประกวด ฯ ครั้งนี้

พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ คว้ารองอันดับ ๑ นางงามโลกปี ๒๕๖๑

            พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ ตัวแทนจากประเทศไทย ได้รับเลือกเป็นรองอันดับ ๑ ในการประกวด มิส เวิลด์ ครั้งที่ ๖๘ ที่เมืองซานยา มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยคนแรกที่ได้เป็นรองอันดับ ๑ และเป็นผู้เข้าประกวดมิส เวิลด์ ๒๐๑๘  ที่ได้รับคะแนนโหวตออนไลน์มากที่สุดในการประกวด ฯ  ครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น