บุคคล : เด็กไทยเก่งกวาด ๔๙ รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่อินเดีย News

บุคคล : เด็กไทยเก่งกวาด ๔๙ รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศที่อินเดีย

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ที่เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ทีมไทย ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวม ๓๔ คน กวาด ๔๙ รางวัล ซึ่งเป็น ๑๑ เหรียญทอง  ๑๖ เหรียญเงิน ๑๕ เหรียญทองแดง และ ๗ รางวัลชมเชย ทำให้เป็นทีมที่ได้รับรางวัลรวมมากเป็นลำดับ ๒ ของทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ซึ่งในระดับประถมศึกษา มีทีมเข้าแข่งขัน ๗๑ ทีม ผู้เข้าแข่งขัน ๒๘๔ คน จาก ๒๓ ประเทศ และในระดับมัธยมศึกษา  มีทีมที่เข้าแข่งขัน ๖๔ ทีม ผู้เข้าแข่งขัน ๒๕๖ คน จาก ๒๓ ประเทศ

แสดงความคิดเห็น