กิจกรรม : แอปพลิเคชันอาหารริมทางของไทยเปิดตัวในกรุงปักกิ่ง News

กิจกรรม : แอปพลิเคชันอาหารริมทางของไทยเปิดตัวในกรุงปักกิ่ง

 

มูลนิธิไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชันอาหารริมทาง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต ภาษาจีนในงานเทศกาลไทย ภายใต้ ชื่อว่า “Joyful Land of Smiles and World’s Best Street Food “ ซึ่งจัดขึ้นในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้แทนสำนักข่าวในจีนเข้าร่วมงานฯ รวม ๑ พันคน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันอาหารริมทางของไทยต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติอาหารริมทางที่มีชื่อเสียงของไทย

แสดงความคิดเห็น