กิจกรรม : ภาพยนตร์ไทยบุกตลาดฟิลิปปินส์ News

กิจกรรม : ภาพยนตร์ไทยบุกตลาดฟิลิปปินส์

มูลนิธิไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จะนำภาพยนตร์ไทย  เรื่อง “พรจากฟ้า” ไปจัดฉายรอบพิเศษในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมจะนำนายชัยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับร่วมในภาพยนตร์และผู้แสดงนำในเรื่องดังกล่าว คือ  นายฉันทวิชช์ ธนะเสวี และนางสาววิโอเลต     วอเทียร์ ไปเข้าร่วมกิจกรรมพบปะแฟนภาพยนตร์ชาวฟิลิปปินส์ และสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ในโอกาสดังกล่าวด้วย

ภาพยนตร์ไทยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในกลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวในฟิลิปปินส์ และเป็นที่คาดว่าภาพยนตร์เรื่อง         “พรจากฟ้า” ของไทย จะได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนภาพยนตร์ชาวฟิลิปปินส์

แสดงความคิดเห็น