กิจกรรม : มูลนิธิไทยร่วมกับสถานทูตไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันอาหารริมทางของไทยที่กรุงปักกิ่ง News

กิจกรรม : มูลนิธิไทยร่วมกับสถานทูตไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันอาหารริมทางของไทยที่กรุงปักกิ่ง

 

มูลนิธิไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะจัดงานเปิดตัวแอปพลิเคชันอาหารริมทางบนโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต ภาคภาษาจีน ในงานเทศกาลไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในบริเวณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมในงานฯ จะประกอบด้วยการออกร้านอาหารไทย สินค้า/บริการของไทย การสาธิตการทำอาหารไทย และการแสดงทางวัฒนธรรมไทย  

แสดงความคิดเห็น