กิจกรรม : งานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ News

กิจกรรม : งานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

 จังหวัดอุบลราชธานีจะจัดงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เพื่อเป็นสัญญลักษณ์วันเข้าพรรษา ซึ่งพระสงฆ์จะใช้เวลานี้ อันเป็นช่วงฤดูฝนในการศึกษาพระธรรม ทำสมาธิ และสวดมนต์

อยู่ภายในบริเวณวัด แรกเริ่มนั้น ชาวบ้านทั่วไปจะถวายเทียนเล็กๆ และสิ่งของจำเป็นต่างๆ แก่พระสงฆ์ใช้ในช่วงเข้าพรรษานี้

แต่ภายหลัง ได้มีการแกะสลักเทียนให้เป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม และจัดให้มีการประกวดเทียนเข้าพรรษา

จากนั้น จะมีการแห่ขบวนเทียนเข้าพรรษาพร้อมด้วยการฟ้อนรำของคณะนาฏศิลป์ที่สวยสง่าไปตามท้องถนนในจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น